Privacy statement

Inleiding

Timeless Art neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@timeless-art.nl.

Wie is Timeless Art?

Timeless Art is de vennootschap onder firma Timeless Art, kantoorhoudende te (5807EM) Oostrum aan Rosmolenweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65103858.

Timeless Art is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Timeless Art de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Timeless Art jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Timeless Art persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Timeless Art voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Timeless Art worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnumer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:Grondslag:

Bewaartermijn:

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnumer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnumer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

Grondslag:

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Timeless Art heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Timeless Art over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Timeless Art. Je kunt verzoeken dat Timeless Art je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Timeless Art te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Timeless Art of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Timeless Art te verkrijgen. Timeless Art zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Timeless Art je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Timeless Art

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@timeless-art.nl. Timeless Art zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Timeless Art een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Timeless Art je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Timeless Art verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Timeless Art je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@timeless-art.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Timeless Art jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@timeless-art.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.